"MĚNÍME ČESKÝ SPORT"

WEBINÁŘ ZDARMA I 28/11/2020 I 11:00 I ZÁSADY PRÁCE REDAKTORA KLUBOVÉHO WEBU

SOKRA-EDUCA z.s. působí v oblasti sportu s cílem rozšířit vědomosti, dovednosti a kompetence manažerů sportovních organizací. Vzděláváme funkcionáře v oblastech marketingu, managementu, dotační politiky, grantových řízení, psychologie, obchodních dovedností, sportovního práva a dalších oblastí, se kterými se lidé fungující v amatérských sportovních klubech a oddílech setkávají v dennodenní praxi. 

VZDĚLÁVÁNÍ FUNKCIONÁŘŮ SPORT. KLUBŮ

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÉ PORADENSTVÍ


NAŠI PARTNEŘI