"MĚNÍME ČESKÝ SPORT"

Mezinárodně uznávaný titul BBA

SOKRA-EDUCA z.s. působí v oblasti sportu s cílem rozšířit vědomosti, dovednosti a kompetence manažerů sportovních organizací. Vzděláváme funkcionáře v oblastech marketingu, managementu, dotační politiky, grantových řízení, psychologie, obchodních dovedností, sportovního práva a dalších oblastí, se kterými se lidé fungující v amatérských sportovních klubech a oddílech setkávají v dennodenní praxi. 

VZDĚLÁVÁNÍ FUNKCIONÁŘŮ SPORT. KLUBŮ

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ODBORNÉ PORADENSTVÍ


NAŠI PARTNEŘI