BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

ŘÍZENÍ A SPRÁVA SPORTOVNÍ ORGANIZACE

Mezinárodně uznávaný manažerský titul za nejlepší cenu na trhu

Absolvent studijního programu získá znalosti a dovednosti z oblasti řízení a managementu sportovní organizace v rámci amatérského i profesionálního sportu.

Díky unikátnímu, vícezdrojovému financování je našim studentům umožněno studium v programu BBA za bezkonkurenční cenu na trhu.


Školné: 14 990,-
(Tato nabídka je pouze indikativní, není návrhem na uzavření smlouvy)

CHYSTÁME OTEVŘENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ.


ŠPIČKOVÍ LEKTOŘI Z PRAXE

Důraz na osobní rozvoj

SVĚTOVĚ UZNÁVANÁ KVALIFIKACE

Garantem programu

COLLEGIUM HUMANUM

JEDNOLETÝ MANAŽERSKÝ PROGRAM

Studium v českém jazyce

Světově žádaná manažerská kvalifikace garantovaná uznávanou vysokou školou COLLEGIUM HUMANUM

Studium BBA je určeno všem zájemcům s ambicemi se prosadit coby úspěšný vedoucí pracovník 
ve státních  i soukromých organizacích. Program je rovněž vhodný pro podnikatele, členy statutárních orgánů, nebo zájemce z řad široké veřejnosti se vztahem ke sportu na úrovni manažerů a funkcionářů. Díky komplexnímu studiu si absolventi programu osvojí a zdokonalí znalosti a dovednosti z oblasti marketingu, komunikace, reklamy, sportovního práva, projektového řízení a dalších specializací nezbytných k profesionálnímu výkonů funkcích na všech úrovních managementu.