BOZP VE SPORTU

ZPRACOVÁNÍ NA MÍRU VAŠÍ ORGANIZACI

Nepodceňujte bezpečnost a ochranu zdraví při sportu.

SOKRA-EDUCA z.s. nabízí nastavení systému BOZP dle legislativních požadavků a aktuálních potřeb, jimiž provozovatel či pronajímatel sportoviště eliminuje vznik potenciálních rizik a mimořádných událostí, a to jak pro sportovce a klubové činovníky, tak samotné návštěvníky, kteří se pohybují v blízkosti nebo okolí sportoviště.


ZÁKLADNÍ DOKUMENTACE

Nastavení základní dokumentace BOZP dle zákona č. 262/2006 Sb. v návaznosti na zákon č. 309/2006 Sb.

IDENTIFIKACE RIZIK

Identifikace rizik na Vašem sportovišti.

TVORBA ZÁSAD BOZP

Tvorba zásad BOZP dle specifického prostředí a dané sportovní aktivity.

NUTNÁ ŠKOLENÍ

Provedení nutných legislativních školení včetně školení první pomoci.

KATEGORIZACE PRACÍ

Vytvoření kategorizace prací dle zákona

č. 258/2000 Sb. v návaznosti na vyhlášku

č. 432/2003 Sb. u HPP.

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ

Poradenství a řešení individuálních otázek BOZP


POTŘEBUJETE PORADIT? KONTAKTUJTE NÁS.