DALŠÍ INFORMACE

  • Studium probíhá kombinovanou formou.
  • Student ukončí studium obhajobou závěrečné práce.
  • Jedná se o moderní formu manažerského vzdělávání.
  • Podmínkou přijetí ke studiu není vysokoškolské vzdělání.
  • Své know-how předávají ti nejlepší lektoři ze svých oborů.
  • Studium trvá pouze dva semestry. Tedy jeden kalendářní rok.
  • Student je schopen získané schopnosti a dovednosti ihned aplikovat do praxe.
  • Program je šitý na míru potřebám funkcionářů a manažerů sportovních organizací v amatérském i profesionálním sportu.

SYLABY JEDNOTLIVÝCH VÝUKOVÝCH BLOKŮ