DOTACE A GRANTY

Máte ve svých řadách zaměstnance Veolie, který v rámci Vaší organizace funguje jako dobrovolník? Pokud ano, máte možnost prostřednictvím takového člověka požádat o MiNiGRANT určený ke zmírnění dopadů omezení způsobené koronavirem.

Hodil by se Vaší organizaci nový notebook nebo počítač? Využíváte IT technologii pro práci v kanceláři, nebo při samotných sportovních událostech organizovaných vašim spolkem? Pokud ano, máte možnost tento hardware získat za zvýhodněnou cenu.

Pracujete v rámci své sportovní organizace s hendikepovanými? Pokud ano, máte možnost žádat o podporu vašich aktivit z dárcovského programu skupiny ČEPS.

Plánujete realizaci sportovních a mládežnických regionálních projektů, nebo projektů pro sportující mládež s nadregionálním dopadem? Jste ze Zlínského kraje? Pokud si na tyto otázky dokážete odpovědět kladně, máte možnost zažádat o finanční podporu až do výše 60% Vašich nákladů na akci. Podmínka pro zažádání o dotaci je mít nainstalovaný program...

Vedete klub či oddíl a fungujete jako spolek? Věnujete se ve svých řadách také dětem, které vyrůstají v dětském domově či náhradní rodinné péči? Pokud ano, můžete na podporu práce s nimi zažádat o grant z Fondu Nadace Terezy Maxové.

Uvažujete o nákupu movitého majetku jako je sportovní vybavení, vybavení tělocvičen, posilovacích trenažérů, nebo majetku určeného k regeneraci sportovců či údržbě sportoviště? Pak věnujete pozornost následující výzvě MŠMT.

Plánujete výstavbu nebo kompletní rekonstrukci sportovního, víceúčelového či jiného hřiště? Je Váš záměr zpřístupnit toto sportoviště široké veřejnosti? Nadace ČEZ takové projekty podporuje v programu ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ.