DÁRCOVSKÝ PROGRAM ČEPS

27.04.2020

Pracujete v rámci své sportovní organizace s hendikepovanými? Pokud ano, máte možnost žádat o podporu vašich aktivit z dárcovského programu skupiny ČEPS.

Zaměření:

  • Podpora akcí na využití volného času a rozvíjení talentů dětí a mládeže a činností pro handicapované děti a mládež směrující k jejich integraci. 
  • Finanční zapojení do projektů Národní sportovní naděje, Státní sportovní reprezentace, Olympismus, Sport pro všechny, Sport zdravotně postižených. 

Kdo tedy může žádat?

Organizace, které svojí činnost zaměřují na kulturu, sport, školství, vědu, péči o mládež, zdravotnictví, ochranu životního prostředí, zemědělství, charitativní, humanitární a sociální pomoc. 

 Termín: Průběžná výzva

 Granty: Maximální částka není uvedena

ODKAZ NA POSKYTOVATELE ZDE