ING BANK FOND NADACE TEREZY MAXOVÉ DĚTEM

30.03.2020

Vedete klub či oddíl a fungujete jako spolek? Věnujete se ve svých řadách také dětem, které vyrůstají v dětském domově či náhradní rodinné péči? Pokud ano, můžete na podporu práce s nimi zažádat o grant z Fondu Nadace Terezy Maxové.

Zaměření:

  • Cílem ING Bank Fondu Nadace Terezy Maxové dětem, je podpořit znevýhodněné děti vyrůstající v dětských domovech nebo náhradní rodinné péči prostřednictvím grantů, v níže uvedených dvou oblastech podpory.
  • Rozvoj talentu - zde se jedná o podporu zájmových kroužků, sportovních a podobných volnočasových aktiv.
  • Vzdělání - cílem je poskytnout vzdělání dětem v dětských domovech a dětem v náhradní rodinné péči formou podpory vyššího vzdělání, mimoškolních výukových kurzů a výukových potřeb.

Kdo tedy může žádat?

Nestátní neziskové organizace (spolky), náhradní rodiny, dětské domovy a výchovné ústavy.

Termín: do 21.8.2020

Granty: do 60 000 Kč pro organizaci 

ODKAZ NA POSKYTOVATELE ZDE