JEDNORÁZOVÉ PROJEKTY V OBLASTI MLÁDEŽE A SPORTU

14.04.2020

Plánujete realizaci sportovních a mládežnických regionálních projektů, nebo projektů pro sportující mládež s nadregionálním dopadem? Jste ze Zlínského kraje? Pokud si na tyto otázky dokážete odpovědět kladně, máte možnost zažádat o finanční podporu až do výše 60% Vašich nákladů na akci. Podmínka pro zažádání o dotaci je mít nainstalovaný program FormFiller. K němu se proklikáte přes odkaz níže.

Zaměření:

  • Zvýšení sportovní úrovně dětí a mládeže a nabídky volnočasových aktivit ve Zlínském kraji. Naplňování Koncepce rozvoje tělovýchovy a sportu ve Zlínském kraji (strategický cíl A). 
  • Zajištění široké nabídky sportovních aktivit. 
  • Rozvoj mládežnických a sportovních aktivit. 

Kdo tedy může žádat?

Nestátní neziskové organizace (spolky), vyjma organizací zřizovaných Zlínským krajem.

 Termín: do 10. 6. 2020

 Granty: 10 000 - 50 000 Kč pro organizaci

ODKAZ NA POSKYTOVATELE ZDE