POŘÍZENÍ SAMOTNÉHO MOVITÉHO MAJETKU 2020

26.03.2020

Uvažujete o nákupu movitého majetku jako je sportovní vybavení, vybavení tělocvičen, posilovacích trenažérů, nebo majetku určeného k regeneraci sportovců či údržbě sportoviště? Pak věnujete pozornost následující výzvě MŠMT.

Zaměření:

  • Program je je zaměřený na poskytování investiční dotace v rámci programu 133 520 Hlavní směry rozvoje sportovní infrastruktury České republiky 2017-2024 - Podprogram 133D 523 Rozvoj materiálně technické základny sportovních svazů pro potřeby reprezentace a talentované mládeže.
  • Výzva je určena sportovním svazům s celostátní působností, jejichž sportovní odvětví je uznané Mezinárodním olympijským výborem.


Kdo tedy může žádat?

Spolek (sportovní svaz) splňující podmínky stanovené zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem s celostátní působností mající ve svém sportovním odvětví národní sportovní autoritu, tzn. je jediným uznaným zástupcem ČR v příslušné mezinárodní sportovní federaci, uznané Mezinárodním olympijským výborem, přičemž v příslušné MSF je minimálně 20 členů, je jediným uznaným zástupcem ČR v MOV. 

 Termín: do 30.4.2020

 Granty: *80 000 Kč - 8 000 000 Kč

ODKAZ NA POSKYTOVATELE ZDE