ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ 2020

25.03.2020

Plánujete výstavbu nebo kompletní rekonstrukci sportovního, víceúčelového či jiného hřiště? Je Váš záměr zpřístupnit toto sportoviště široké veřejnosti? Nadace ČEZ takové projekty podporuje v programu ORANŽOVÉ HŘIŠTĚ.

Zaměření:

  • Grantové řízení Oranžové hřiště 2020 je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště. Výjimka platí v případě hřišť u mateřských škol a zdravotních a sociálních zařízení.

  • Spoluúčast žadatele Nadace nevyžaduje, maximální výše příspěvku není stanovena.

Kdo tedy může žádat?

Příjemcem nadačního příspěvku mohou být pouze právnické osoby se sídlem v České republice, které splňují kritéria dané Podmínkami grantového řízení Oranžové hřiště 2020. 

 Termín: Průběžná výzva

 Grant: max. 2 000 000 Kč

ODKAZ NA POSKYTOVATELE ZDE