PROGRAM NA PODPORU PÉČE PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŽÍ V OLOMOUCKÉM KRAJI PRO ROK 2020

09.04.2020

Máte ve svých stanovách přímo zakotvenou práci s dětmi a mládeží? Působíte na území Olomouckého kraje? Pokud ano, můžete do 15. 4. 2020 požádat o podporu až do výše 30 000,-

Zaměření:

  • Podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže - podpora aktivit, které budou pozitivně ovlivňovat zdravý životní styl dětí a mládeže v oblasti pohybových aktivit, pobytu v přírodě, výživy apod. (např. akce spojené s pobytem v přírodě, pravidelná činnost zájmových útvarů - kroužků se zaměřením na pohyb, pobyt v přírodě, zdravé stravování); 
  • Podpora zapojování dětí a mládeže s omezenými příležitostmi do pravidelných volnočasových aktivit. 
  • Podpora práce s talentovanými a nadanými dětmi a mládeží.
  • Podpora tvořivosti v oblasti rukodělných a řemeslných aktivit. 

Kdo tedy může žádat?

Dotační program je určen pro nestátní neziskové organizace, které mají ve svých stanovách přímo zakotvenou práci s dětmi a mládeží, střediska volného času, domy dětí a mládeže zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení bez rozdílu zřizovatele a informační centra pro mládež se sídlem v Olomouckém kraji. 

 Termín: do 15.4.2020

 Granty: 10 000 - 30 000 Kč

ODKAZ NA POSKYTOVATELE ZDE