O NÁS


NÁŠ PŘÍBĚH

Za každou silnou značkou je příběh. V případě institutu SOKRA-EDUCA z.s. tomu není jinak.


V roce 2016 se při dálkovém studiu vysoké školy potkává trojce, kterou vedle stejné studijní specializace pojí také působení ve vedení různých sportovních organizací. Libor, Vojta a Marek tak velmi rychle nacházejí společnou řeč.

Vzhledem k tomu, že se každý z nich věnuje vzdělávání dospělých na různých profesních úrovních, jsou schopni poznatky získané studiem andragogiky ihned úspěšně aplikovat ve svých organizacích. 


V roce 2017 dostává sport v Česku velkou ránu, na základě které je výrazným způsobem ovlivněno financování většiny sportovních organizací. Libor, Marek a Vojta si tak více než kdy jindy uvědomují, jak důležité jsou informace, rady a návody na to, jak správně provést sportovní klub obdobnou krizí. 


V polovině roku 2018 se tak poprvé rodí myšlenka pomoct funkcionářům amatérských, ale i poloprofesionálních sportovních organizací v duchu citátu: "Dej člověku rybu a nasytíš jej na den. Nauč jej rybařit a nasytíš jej na celý život."


Na začátku roku 2019 dostává celý tento nápad konkrétní podobu a díky intenzivní práci všech tři je založena organizace, která si za své poslání klade rozvoj schopností a dovedností amatérských sportovních funkcionářů v podmínkách, jenž jsou pro tyto manažery samouky vlastní a přirozené.

Organizace, pro kterou je cílem samotná cesta.

Účastí v akceleračním programu Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje rozšiřuje navíc vedení institutu síť kontaktů, ze kterých rekrutuje jako lektory špičkové odborníky z praxe.  


SOKRA-EDUCA z.s. následně navazuje spolupráci s vysokou školou COLLEGIUM HUMANUM a vedle jednotlivých seminářů tak nabízí také ucelené studium v programu BBA a možnost zisku mezinárodně uznávaného titulu z oboru správy a řízení sportovní organizace. Díky vícezdrojovému financování pak může své služby nabízet zdarma, nebo za zcela bezkonkurenční částky, respektující rozpočty malých sportovních subjektů.VEDENÍ ORGANIZACE


Libor Hodulík

Předseda organizace

Libor profesně vychází z průmyslové oblasti, kde se podílí na tvorbě metodik v systému managementu jakosti. Do organizace tak vnáší zkušenosti z korporátního prostředí nadnárodní firmy, kde působí také jako lektor v oblasti odborného a profesního vzdělávání.

Zabývá se organizováním sportovních volnočasových aktivit dospělých a po ukončení stuadia pedagogiky aktivně spolupracuje s firmami odborného vzdělávání zaměstnanců a neziskovými organizacemi v realizaci projektů v oblasti vzdělávání dospělých.

+420 725 790 581
hodulik@sokra-educa.cz


Vojtěch Novotný

Manažer v oblasti rozvoje

Vojtěch je absolventem pedagogické fakulty Warsaw Management University. Za deset let působení v oblasti managementu sportu pracoval jako redaktor a copywriter, podílel se na marketingových a propagačních kampaních a jako projektový manažer vedl několik úspěšných rozvojových projektů v oblasti sportu.

V institutu SOKRA-EDUCA z.s. se stará o rozvoj organizace, fundraising a event management.

+420 728 558 392
novotny@sokra-educa.cz


Marek Ponča

Specialista na problematiku BOZP ve sportu

Marek se téměř dvacet let pohybuje v oblasti profesního vzdělávání dospělých. Figuruje ve vedení úspěšného sportovního klubu a podílí se na organizaci mezinárodních sportovních akcí.

Rovněž aktivně působí v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže v rámci mimoškolních aktivit. Marek je odborník na problematiku BOZP ve sportu, věnuje se práci s reklamou na sportovních akcích a jako lektor předává své know-how v rámci odborných seminářů.

+420 602 764 071
ponca@sokra-educa.cz