O NÁS


NÁŠ PŘÍBĚH

Za každou silnou značkou je příběh. V případě institutu SOKRA-EDUCA z.s. tomu není jinak.


V roce 2016 se při dálkovém studiu vysoké školy potkává trojce, kterou vedle stejné studijní specializace pojí také působení ve vedení různých sportovních organizací. Libor, Vojta a Marek tak velmi rychle nacházejí společnou řeč.

Vzhledem k tomu, že se každý z nich věnuje vzdělávání dospělých na různých profesních úrovních, jsou schopni poznatky získané studiem andragogiky ihned úspěšně aplikovat ve svých organizacích. 


V roce 2017 dostává sport v Česku velkou ránu, na základě které je výrazným způsobem ovlivněno financování většiny sportovních organizací. Libor, Marek a Vojta si tak více než kdy jindy uvědomují, jak důležité jsou informace, rady a návody na to, jak správně provést sportovní klub obdobnou krizí. 


V polovině roku 2018 se tak poprvé rodí myšlenka pomoct funkcionářům amatérských, ale i poloprofesionálních sportovních organizací v duchu citátu: "Dej člověku rybu a nasytíš jej na den. Nauč jej rybařit a nasytíš jej na celý život."


Na začátku roku 2019 dostává celý tento nápad konkrétní podobu a díky intenzivní práci všech tři je založena organizace, která si za své poslání klade rozvoj schopností a dovedností amatérských sportovních funkcionářů v podmínkách, jenž jsou pro tyto manažery samouky vlastní a přirozené.

Organizace, pro kterou je cílem samotná cesta.

Účastí v akceleračním programu Chytrá myšlenka Moravskoslezského kraje rozšiřuje navíc vedení institutu síť kontaktů, ze kterých rekrutuje jako lektory špičkové odborníky z praxe.  


SOKRA-EDUCA z.s. následně navazuje spolupráci s vysokou školou COLLEGIUM HUMANUM a vedle jednotlivých seminářů tak nabízí také ucelené studium v programu BBA a možnost zisku mezinárodně uznávaného titulu z oboru správy a řízení sportovní organizace. Díky vícezdrojovému financování pak může své služby nabízet zdarma, nebo za zcela bezkonkurenční částky, respektující rozpočty malých sportovních subjektů.



VEDENÍ ORGANIZACE


Libor Hodulík

Předseda organizace

Libor profesně vychází z průmyslové oblasti, kde se podílí na tvorbě metodik v systému managementu jakosti. Do organizace tak vnáší zkušenosti z korporátního prostředí nadnárodní firmy, kde působí také jako lektor v oblasti odborného a profesního vzdělávání.

Zabývá se organizováním sportovních volnočasových aktivit dospělých a po ukončení stuadia pedagogiky aktivně spolupracuje s firmami odborného vzdělávání zaměstnanců a neziskovými organizacemi v realizaci projektů v oblasti vzdělávání dospělých.

+420 725 790 581
hodulik@sokra-educa.cz


Vojtěch Novotný

Manažer v oblasti rozvoje

Vojtěch je absolventem pedagogické fakulty Warsaw Management University. Za deset let působení v oblasti managementu sportu pracoval jako redaktor a copywriter, podílel se na marketingových a propagačních kampaních a jako projektový manažer vedl několik úspěšných rozvojových projektů v oblasti sportu.

V institutu SOKRA-EDUCA z.s. se stará o rozvoj organizace, fundraising a event management.

+420 728 558 392
novotny@sokra-educa.cz


Marek Ponča

Specialista na problematiku BOZP ve sportu

Marek se téměř dvacet let pohybuje v oblasti profesního vzdělávání dospělých. Figuruje ve vedení úspěšného sportovního klubu a podílí se na organizaci mezinárodních sportovních akcí.

Rovněž aktivně působí v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže v rámci mimoškolních aktivit. Marek je odborník na problematiku BOZP ve sportu, věnuje se práci s reklamou na sportovních akcích a jako lektor předává své know-how v rámci odborných seminářů.

+420 602 764 071
ponca@sokra-educa.cz