VEDENÍ ORGANIZACE

Libor Hodulík

Předseda organizace

Libor profesně vychází z průmyslové oblasti, kde se podílí na tvorbě metodik v systému managementu jakosti. Do organizace tak vnáší zkušenosti z korporátního prostředí nadnárodní firmy, kde také působí také jako lektor v oblasti odborného a profesního vzdělávání.

Zabývá se organizováním sportovních volnočasových aktivit dospělých a po ukončení stuadia pedagogiky aktivně spolupracuje s firmami odborného vzdělávání zaměstnanců a neziskovými organizacemi v realizaci projektů v oblasti vzdělávání dospělých.

+420 725 790 581
hodulik@sokra-educa.cz


Vojtěch Novotný

Manažer v oblasti rozvoje

Vojtěch je absolventem pedagogické fakulty Warsaw Management University. Za deset let působení v oblasti managementu sportu pracoval jako redaktor a copywriter, podílel se na marketingových a propagačních kampaních a jako projektový manažer vedl několik úspěšných rozvojových projektů v oblasti sportu.

V institutu SOKRA-EDUCA z.s. se stará o rozvoj organizace, fundraising a event management.

+420 728 558 392
novotny@sokra-educa.cz


Marek Ponča

Specialista na problematiku BOZP ve sportu

Marek se téměř dvacet let pohybuje v oblasti profesního vzdělávání dospělých. Figuruje ve vedení úspěšného sportovního klubu a podílí se na organizaci mezinárodních sportovních akcí.

Rovněž aktivně působí v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a mládeže v rámci mimoškolních aktivit. Marek je odborník na problematiku BOZP ve sportu, věnuje se práci s reklamou na sportovních akcích a jako lektor předává své know-how v rámci odborných seminářů.

+420 602 764 071
ponca@sokra-educa.cz