OBSAH STUDIA

Studium BBA probíhá kombinovanou formou a je strukturováno do devíti výukových bloků


BOZP, PREVENCE ÚRAZŮ 
A REGENERACE VE SPORTU

COPYWRITING 
PUBLIC RELATIONS

MARKETING 
NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

PSYCHOLOGIE 
SPORTOVNÍHO MANAGEMENTU

MARKETING 
NA SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH


ŘÍZENÍ A SPRÁVA 
SPORTOVNÍ ORGANIZACE

PRÁVO VE SPORTU

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT 
VE SPORTU

FUNDRAISING