PRÁVO VE SPORTU

Cílem semináře je představit oblast sportovního práva, která se zabývá řešením různých typů úkonů spojených se sportem a řízením sportovní organizace. Absolventi se orientují ve fungování, působnosti a strukturách sportovních organizací, znají práva a povinnosti členů výborů, problematiku zodpovědnosti při úrazech, podmínky výdělečné činnosti a řadu dalších aspektů nezbytných pro fungování spolků. 


SEMINÁŘ SE USKUTEČNIL 26. 1. 2020