PROJEKTOVÝ MANAGEMENT VE SPORTU

Projektový management ve sportu seznamuje účastníky semináře se základy tvorby projektů, projektových týmů, jejich řízení, finančního zabezpečení a plánování. Posluchač má možnost zhlédnout ukázku zpracování žádosti konkrétního projektu se všemi aspekty a podrobnostmi, které k podání projektové žádosti náleží. Cílem je seznámení s celým procesem plánování a realizace projektů, které mohou být využity nejen na funkcionářských pozicích ve sportovních organizacích, ale také v prostředí nižšího a středního managementu v ziskovém i neziskovém sektoru.

NA SEMINÁŘ SE AKTUÁLNĚ NELZE PŘIHLÁSIT